Grimsbu Husky Tours vil gi barn som har en vanskelig værdag et tilbud, der de kan få kose, stelle og kjøre hundeslede.